Az Igor Metropol Kulturális Egyesület és a Lumen Fotóművészeti Alapítvány meghívja két eseményre egy helyen: Ősz Gábor „Ontológia-Tautológia, avagy mit akar a kép?” című projekt-prezentációjára és Puklus Péter „Handbook to the Stars” illetve és „One and a half meter” című könyveinek bemutatójára

Helyszín:
Igor Metropol Műtermek
Budapest 1116, Sztregova utca 1., 4. emelet

Időpont:
2012. július. 4., szerda, 18:00 – 24:00

Program:
18.00: Ősz Gábor prezentáció
(Erre az eseményre előzetes jelentkezés szükséges az info@igormetropol.org címen, az első 35 jelentkezőnek tudunk helyet biztosítani a műteremben)
20.00: Puklus Péter könyvbemutató
22.00-ig a művek szabadon megtekinthetőek, utána grill-party a háztetőn

www.gaborosz.com / www.peterpuklus.com / www.igormetropol.org / www.photolumen.hu

Ősz Gábor: Tautológia, 2011

Ősz Gábor: Ontológia-Tautológia, avagy mit akar a kép?

Ősz Gábor Hollandiában élő képzőművész az Igor Metropol Egyesület meghívására  az elmúlt másfél hónapban Budapesten dolgozott. Az egyesület műteremének falai között egy komplex videómunkát hozott létre, amely a kép és a digitális kép mibenlétének megragadására tett kísérletek egy új aspektusát veti fel. A videó elkészültével az új műről és az ehhez kapcsolódó korábbi projektekjéről tart beszámolót a művész. Ennek kapcsán nemcsak az új installáció, a Tautológia, de az azt megelőző Ontológia című videómunka is itt kerül első alkalommal bemutatásra.

“A kép története közvetlenül az ábrázolás történetéhez kapcsolódik. De mi történik akkor, ha mindettől eltekintünk és a képnek, mintegy önmaga létének szembesítéseként, tükröt állítunk? Az ábrázolástól mentes, mondhatni üres kép közvetlenül a technikai kép megjelenése óta létezik. Ami nem más, mint a fény jele. A fotónál az analóg nagyító negatív nélküli képe az, ami a mozgóképnél az üresen felvillanó vetítővászon fehér négyszöge. Mielőtt minden elkezdődik. Az információ tere információ nélkül.
A nemrégiben létrejött Ontológia projekt során egy végtelenített, analóg filmszalag,  különböző görgők segítségével meghatározott pályát leírva, önmaga képét vetíti. A projektor által működésbe hozott filmszalag, a vetítés megismételt felvétele és annak újabb vetítése a kép a képben, a tér a térben koncepcióját valósítja meg. Az analóg és digitális kép közötti egyik különbség, hogy a digitális képnek nincs szemmel látható fizikai bizonyítéka. Ezért anyaga nem is filmezhető.
A Budapesten elkészült Tautológia az Ontológia projekt elvének digitális variációja. Már nem egy, hanem három digitális projektor a tér három falára vetített képei jelennek meg a filmen, halmozott képi és térbeli viszonylatok képleteként. Az üres vetítők fehér képéből kiinduló projekció sokszorozódik a tér pásztázásával létrejövő újabb és újabb felvételek egyidejű vetítése által. A folyamat ismétlésével a vetítések, mint tükrök, többszörösen ismétlik önmaguk terét és az abban leírt mozgások egyfajta bonyolult rendszerében mutatják a vetítések vetítésének vetítését. Tér mozog a térben, a mindig újra rögzített felvételek vetítésének terében.” (Ősz Gábor)

Ősz Gábor műveit a Vintage Galéria képviseli Magyarországon.
A „Tautológia” elkészültét támogatta a VIVITEK Projektorok.

—–

Puklus Péter fotóművésznek idén tavasszal, egymástól függetlenül Pozsonyban és Heidelbergben jelent meg két fotókönyve. Ezek hazai bemutatójára kerül sor.

Puklus Péter: Handbook to the Stars

Puklus Péter: Handbook to the Stars

Handbook to the Stars
Kiadta a Stanica Contemporary, Selmecbánya, 2012.

„Oka van annak, hogy Puklus Péter ezt a címet adta az első könyvének: a cím ars pótetikájának finom manifesztója. A kézikönyvben megkísérli ábrázolni saját univerzumát és rálátást biztosít arra, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz fotós munkái: galaxisok viszonylagos proximitásban egymáshoz, saját gravitációjuk kötelékében. A képek együtt és egymás által működnek, nincsen sorrend, se kronológia. Külön-külön léteznek és saját mintájukat követik akkor is, amikor egymással kapcsolatba lépnek. Tehát, nem minden esetben férnek el egy lapon ebben a könyvben, az imaginárius távolságok helyükre teszik a képeket. Eszerint gyakran töredékesnek tűnnek, néha kicsik, néha nagyok, pontosan úgy, ahogyan Puklus képi univerzumában is együtt élnek.”
(Claudia Küssel, a Rotterdam Fotomuseum kurátorának szövege, részlet a könyvből.)

Támogatók:
Stanica Contemporary, Szlovákia Kulturális Minisztériuma, Nemzetközi Visegrádi Alap, Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület

Puklus Péter: One and a Half Meters

One and a half meter
Kiadta a Kehrer Verlag, Heidelberg, 2012.

A munka címe arra a távolságra vonakozik, amely Puklus saját közvetlen környezetét definiálja, személyes proximitását. A következőt mondja munkájáról:

“Gyűjtöm a portrékat a körülöttem lévő emberekről. Különböző módokon térképezem és dokumentálom azokat, akik közel állnak hozzám. Lassan mindenkit elérek. Rokonok vagy barátok – az a fontos, hogy a létrejött kép a kapcsolatunk jelképévé váljon. Vagy az emberek viszonya egymáshoz. Vagy személyes titkok, amelyek tekintetek árulhatnak el. Egy pillanatot rögzítek, melynek csodája a bizalomban, az intimitásban és fényképezésben keresendő. Más szóval, a szeretet, a barátság és az identitás története.” (Puklus Péter)

 

Puklus Péter a Lumen Tanács tagja.